व्यवसाय आणि व्यवसायातील पैसा पैसा हा व्यवसायासाठी भांडवल म्हणून खूप महत्वाचा असतो. व्यवसाय सुरु करतांना किंवा व्यवसाय चालू असतांनाएक ठराविक…

एखादा व्यवसाय करण्यासाठी आपल्याजवळ नेमकं काय असायला हवं? व्यावसायिक शिक्षणाची अधोरेखित समीकरणं बाजूला ठेऊन विचार केला, तर सरासरी माणसाच्या मनातील ढोबळ गोष्टींचा…

आम्ही कोण आहोत

एप्रिल 21, 2020 admin

व्यंकटेश फाऊंडेशनचं ध्येय आहे की, केवळ स्वतःसाठी न जगता दुसऱ्यांसाठी जगायचं. आज सभोवताली, समाजामध्ये आणि देशामध्ये अनेक क्षेत्रामध्ये सक्षमीकरणाची गरज…