http://venkateshfoundation.org/wp-content/uploads/2017/11/1-6.jpg

श्री. सचिन शिंदे – संचालक, शिंदे , गांधी,चव्हाण असोसिएट्स

गोशाळेतील गोसंवर्धन ही नवीन कल्पना पहायला मिळाली. देशी गाईचे संवर्धन व्हावे यासाठी उत्तम प्रतीची व्यवस्था व विविध जातीच्या खिलार, लाल कंधार, देवणी, गारे गाई व वासरे पहायला मिळाली. संस्कृतीच्या जतनाबरोबर आधुनिकतेची जोड पहायला मिळाली.

कुणाच्या तरी जीवनात आनंद आणूया... दुसऱ्यांसाठी जगूया..