व्यवसाय आणि व्यवसायातील पैसा पैसा हा व्यवसायासाठी भांडवल म्हणून खूप महत्वाचा असतो. व्यवसाय सुरु करतांना किंवा व्यवसाय चालू असतांनाएक ठराविक…

ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी उद्योजकांकडून वापरल्या जाणाऱ्या काही गोष्टी  जॉब करताना किंवा शिकताना उद्योगात पडल्यानंतर आधी आपण उत्पादित किंवा विक्री करत…

‘या’ सवयीचा अवलंब केला तर आपणही होऊ शकता ‘यशस्वी उद्योजक’; आपणही करू शकता त्यांचे अनुकरण यशस्वी असणाऱ्या उद्योजकांच्या काही खास सवयी…